Održan „Network meeting“ u Briselu


Delegacija Foruma lijeve inicijative učestvovala je u radu međunarodne mreže organizacija koje sarađuju sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske. Sastanak mreže je održan u Briselu u periodu od 02. – 03. decembra i okupio je partnerske organizacije i socijaldemokratske aktiviste i aktivistice iz Švedske, Srbije, Slovenije, Moldavije i Bosne i Hercegovine. Učesnici su imali priliku predstaviti svoje projekte, te razmjeniti iskustva sa partnerima iz regiona. Sastanak je održan u Fondaciji za evropske progresivne studije (Foundation for European Progressive Studies – FEPS).

Učesnici su posjetili Partiju evropskih socijalista (Party of European Socialists – PES), te razgovarali sa Ann Linde, međunarodnom sekretarkom PES-a o projektima i aktuelnim temama, a naročito o aktivnostima vezanim za predstojeće izbore za Evropski parlament 2014- godine.

U sklopu programa rada, učesnici su posjetili Evropsku komisiju i Evropski parlament, te razgovarali sa zastupnicama u Evropskom parlamentu poput Zite Gurmai i Tanje Fajon. U razgovorima je naročita pažnja posvećena temama poput učešća žena u politici i izazovima predstojećih izbora za Evropski parlament.

Delegacija FLI-ja je uspostavila brojne kontakte sa regionalnim i međunarodnim organizacijama, te dogovorila cijeli niz aktivnosti koji će omogućiti angažovanje velikog broja aktivista i aktivistica širom Bosne i Hercegovine, ali i u međunarodnim okvirima kroz djelovanje PES-a i FEPS-a.

[slickr-flickr search=sets set=72157638545971205]