U susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, u Briselu je 21. novembra održana godišnje konferencija PES Women (Partija Evropskih Socijalista & Demokrata – Žene). Tema konferencije je bila «Prekinimo tišinu o online nasilju nad ženama». Konferencija je organizirana u 2 panela na kojima su učešće uzeli ugledni izlagači iz svijeta politike i javnog života. Panel 1 obradio je veoma aktuelnu oblast – Internetsko nasilje na temelju spola – Demontiranje tabua i slijepe tačke. Učesnici konferencije aktivno su se uključili u diskusiju iznoseći vlastita iskustva i probleme sa kojima se suočavaju. U drugom dijelu konferencije, na Panelu 2, razgovaralo se o Holističkom pristupu učinkovitim rješenjima – dnevni red nove politike. FLI ekspertica i članica Predsjedništva SDP BiH, Edita Sulejmanović, uz punu podršku Foruma lijeve inicijative prisustvovala je Briselskoj konferenciji te je kao doprinos radu konferencije izložila nekoliko bitnih činjenica o online nasilju nad ženama:

  • Neophodno je prikupljati i dokumentirati dokaze, vršiti izvještavanje i analizirati online nasilje u vezi sa ženama;
  • Graditi i jačati žensko liderstvo u pravcu suradnje sa nacionalnim kreatorima politika i ključnim akterima u identificiranju dostupnih rješenja u postojećim zakonima i propisima i, prema potrebi, razvijati nove politike koje nastoje zaštititi ženska prava, uključujući njihovu sigurnost i zaštitu;
  • Graditi i jačati sposobnost žena da utječu na internetske i telekomunikacijske tvrtke kako bi razvili korporativne korisničke politike i prakse koje poštuju ženska prava. To uključuje odgovarajuću zastupljenost žena u postupcima kreiranja politika i postavljanja standarda.
  • Raditi kampanju za stvaranje internetskog okruženja i kulture koja potvrđuje svačije pravo na sigurnost i zaštitu. Takva internetska kultura ne bi tolerirala ponašanje i postupke koji su štetni i nasilni za žene i djevojke.

Žene su redovito izložene prijetnjama putem interneta, maltretiranju na mreži, internetskom zlostavljanju, ucjenama i još mnogo čemu. Nemogućnost da se osjećaju sigurno na internetu ženama predstavlja prepreku slobodi i osnovnim ljudskim pravima. Za nas je ključno da se bavimo nasiljem s kojima se žene suočavaju u stvarnosti, tj. i u stvarnom i virtualnom svijetu. Bitno je da znamo da i internetsko nasilje JESTE nasilje. Žene to shvataju, ali vrlo često njihovo okruženje ne.

Prestanak internetskog nasilja nad ženama mora biti dio svakog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama u cjelini.