Forum lijeve inicijative, povodom realizacije 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, organizuje okrugli sto o temi Online nasilje nad ženama, koji će se održati 9. decembra 2019. godine, s početkom u 18h, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu, Novo Sarajevo (adresa Kemala Kapetanovića 17).

Na okruglom stolu sudjelovat će profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – Muhamed Budimlić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo – Segmedina Srna-Bajramović, aktivistica One World Platform – Valida Hromadžić te docentica pravnih nauka Benjamina Londrc.

Žene su redovito izložene prijetnjama putem interneta, maltretiranju na mreži, internetskom zlostavljanju, ucjenama i još mnogo čemu. Nemogućnost da se osjećaju sigurno na internetu ženama predstavlja prepreku slobodi i osnovnim ljudskim pravima. Za nas je ključno da se bavimo nasiljem s kojima se žene suočavaju u stvarnosti, odnosno i u stvarnom i virtualnom svijetu. Bitno je da znamo da i internetsko nasilje jeste nasilje. Žene to shvataju, ali vrlo često njihovo okruženje ne. Prestanak internetskog nasilja nad ženama mora biti dio svakog plana za zaustavljanje nasilja nad ženama u cjelini.

Ovim putem pozivamo sve aktere civilnog društva koji djeluju na području Kantona Sarajevo da nam se pridruže i svojim prisustvom doprinesu kako podizanju svijesti o online nasilju nad ženama tako i njegovog zaustavljanja.