Panel diskusija “Alternativne politike i mladi”


Proteklog vikenda, organizacije mladih lijeve političke orijentacije iz tuzlanskog i sarajevskog kantona učestvovali su na panel diskusiji “Alternativne politike i mladi” koja se održala u Tuzli.

Forum lijeve inicijative je podržao realizaciju kroz program Mini grantovi, koji se realizuje kao dio projekta YES u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske.

Cilj ove panel diskusije bio je identificirati probleme sa kojima se suočavaju mladi ljevičari u Sarajevu i Tuzli, sa pronalaskom rješenja – inovativnih ideja koja promovišu solidarnost između mladih, ali i prijedloga ka uključivanju većeg broja mladih u društvena dešavanja, okupljenih oko socijaldemokratskih ideja i vrijednosti. Tuzla, kao grad domaćin, nije izabrana slučajno, već kao grad sa socijaldemokratskom tradicijom.

Panelisti na ovoj diskusiji, bili su mlade aktivistice/aktivisti i gradske vijećnice: Amela Kišić, Azra Gazibegović, Erna Delić i Mirza Krajina.

Brojni problemi su identificirani ovom diskusijom, od kojih su najveći pasivnost mladih lijeve i socijaldemokratske orijentacije koja za posljedicu ima isključenost iz javnih dešavanja lokalnoj sredini i regiji, kao i nepostojanje svijesti mladih o vlastitim mogućnostima za promjenu. Kao rješenje problema, panelisti su istakli nužnost održavanja aktivnosti koje su zanimljive mladima i koje su osmislili mladi, poput, uličnih akcija, panel diskusija, peticija, koncerata ili sportskih manifestacija, sa određenom porukom.

Mladi, bez obzira na mjesto prebivališa, zahtjevaju izgradnju kolektivnog identiteta koji će biti integrativan za cijelu BiH, koji će biti egzistencijalni, izvan postojećih dominantnih etno-nacionalnih kategorija. Svi zaključci ovog panela predstavljaju alternativne politike – smjernice za inovativnije djelovanje mladih okupljenih oko lijevih, građanskih i ideja socijaldemokratije, uključenih u dešavanja u javnom životu.

Učesnici panela iz Sarajeva su nakon održane panel diskusije, imali priliku da obiđu kulturno-historijske lokalitete u Tuzli.