Ostajemo ovdje!


Završena je osma  Regionalna konferencija Vučko „Ostajemo ovdje – Kako zadržati mlade ljude u zemljama Zapadnog Balkana“, u organizaciji Foruma lijeve inicijative i Friedrich-Ebert-Stiftung  BiH. Vučko je ove godine realizovan u formi tematske konferencije koja je okupila mlade ljude iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa fokusom na probleme mladih ljudi koji su karakteristični u svim zemljama Zapadnog Balkana, a to je odlazak mladih ljudi u druge zemlje.

Konferenciju su otvorili direktorica Foruma lijeve inicijative, Pekić  Jelena, direktor Friedrich-Ebert-Stiftung BiH Marius Müller-Hennig i predsjednik Foruma mladih SDP BiH Damir Filipović, koji su još jednom naglasili značaj održavanja konferencije i ulogu i poziciju organizacija civilnog društva, političkih fondacija, socijaldemokrata i socijademokratkinja u realizaciji projekata regionalnog karaktera.

Cilj konferencije je da se zajedno pronađu konkretna rješenja i preporuke kako da se zadrže mladi ljudi u zemljama Zapadnog Balkana.

Na Vučku je učestvovalo ukupno 77 mladih ljudi iz FOM SDP BiH,  DF-a, NS-a, GS-a, te predstavnici progresivnih NVO i  lijevih  političkih orijentacija iz regiona.