Javni poziv: Akademija socijalne demokratije


Friedrich-Ebert-Stiftung BiH Forum lijeve inicijative i u 2017. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na četiri modula upoznati sa konceptima i uspješnim praksama primjene vrijednosti socijalne demokratije u Evropi i svijetu, kao i analizirati ključne razlike u vrijednosnim stajalištima političkog spektra.

Kad? Gdje?

Akademija obuhvata četiri modula i da biste uspješno završili Akademiju, morate prisustvovati na više od 80% nastave i predavanja.

I modul: POLITIČKA EKONOMIJA 22.-24. septembar 2017.

II modul:  LIDERSTVO I TIMSKI RAD 13. -15. oktobar 2017.

III modul: POLITIČKA KOMUNIKACIJA 27.-29. oktobar 2017.

IV modul: IZGRADNJA DOBROG DRUŠTVA 8.-10. decembar 2017.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade aktiviste i aktivistice koji su uspješno završili dosadašnje edukativne programe partnerskih organizacija i to „Političku školu“ „Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK“. Izuzetno ovome i u određenom broju aplikacija, priliku ćemo pružiti i mladim vijećnicama/ima i zastupnicama/ima na svim nivoima vlasti, istaknutim lokalnim liderkama/ima, te nosiocima izvršnih funkcija lijeve političke orijentacije.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 7. septembar 2017. godine, te se možete prijaviti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfShsflfRltBxJHI5eQyjAr84-HFA7tX5C6VXrAeCpbJzrYbA/viewform

 

Za sve dodatne informacije kontak: info@fli.ba i +387 33 612 529.