Proteklog vikenda, 17.06-19.06.2022.goidne u Neumu, realizovan je  drugi modul Akademije socijalne demokratije. Učesnici i učesnice su u toku ovog modula razgovarali na temu „Diplomatija i vanjska politika“.

Prvi dan učesnici i učesnice su razgovali o značaju i ulozi vanjske politike generalno, zatim ulozi velikih sila na globalnoj politikoj sceni – SAD , Rusija i Kina te  o regionalnim silama u međunarodnim odnosima. Posljednja predavanje za prvi dan se  odnosnilo na energetsku geopolitiku na Balkanu.

Drugi dan je započeo na na temu Položaja BIH u vanjskoj i sigurnosnoj policiti EU a završen razgovorom operpsektivama NATO integracija za Bosnu i Hercegovinu.

Akademija je realizovana u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative i Fondacije Friedrich Eebert Stiftung.