Forum lijeve inicijative je u suradnji s Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, proteklog vikenda od 15.-17. oktobra 2021. u Tarčinu održao četvrti modul Akademije socijalne demokratije pod nazivom Liderstvo, timski rad i politička komunikacija.

Na edukaciji su prisustvovali mladi politički aktivisti i aktivistice, kao i NVO aktivisti i aktivistice, te društveno anagžirane osobe. U sklopu ovog modula ralizovan je niz predavanja i radionica uz mnoštvo diskusije te interaktivnog sadržaja. 

Prvi dan bio je posvećen liderstvu i timskom radu gdje su učesnici i učesnice imali priliku učiti o tome kako biti lider, kako lider može da se razvija šta je ključno za dobru komunikaciju te brojne druge oblasti iz domena ličnog razvoja za uspješan društveno politički angažman. Kroz ove oblasti polaznike i polaznice  je vodila psihologinja i trenerica Nela Marinković Sarić.

Drugog dan četvrtog modula upoznali smo se sa političkom komunikacijom i medijskim nastupom sa Aleksandrom Hršumom medijskim trenerom i novinarom.