Održan treći modul Mentoring programa-političko osnaživanje žena


Proteklog vikenda od 29.-31. oktobra na Igmanu, održali smo treći po redu modul Mentoring programa-političko osnaživanje žena. Ovaj program namjenjen je osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima, a provodi ga Forum lijeve inicijative i Friedrich-Ebert-Stiftung BiH.

Ovoga puta okupili smo učesnice mentoring programa ovogodišnje i prošlogodišnje generacije. Prvog dana razgovarali smo o jednom od najvećih problema koje pogađa naše društvo u cjelini, a to je korupcija kroz ovu sesiju vodio nas je profesor Muhamed Budimlić. U nastavku dana govorili smo o reformi obrazovanja i pristupu predškolskom obrazovanju sa mentoricom na porgramu Mirelom Šuman. Mentor na programu Saša Magazinović i mentorice Besima Borić, Azra Jahić, Hana Sokolović i Mirela Šuman vodili su radionicu sa polaznicama koje se bavila političkim profiliranjem.

Drugi dan programa bio je posvećen pregovorima kao instumentima političkog dijaloga o čemu smo razgovarali sa Anidom Šabanović.