Forum lijeve inicijative, u saradnji sa fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske, proteklog vikenda na Jahorini organizovao je trening Uloga i uticaj žena na politički dijalog. Na edukaciji su prisustvovali mladi politički aktivisti i aktivistice, kao i NVO aktivisti i aktivistice, te društveno anagžirane osobe. U sklopu ovog treninga učesnici i učesnice mogli su da slušaju o ulozi i uticaju žena na politički dijalog u Bosni i Hercegovini, te o mogućnostima prevazilaženja stereotipnih normi koji dominiraju javnom sferom.

Prvi dan, učesnici i učesnice su mogli da razgovaraju na temu participacije i strategije participacije i integracije žena u političkom životu u Bosni i Hercegovini sa predavačicama Dzenanom Alađuz i Vildanom Džekman. Putem Zoom-a obratila se i Silla Kakkola, generalna sekretarka kolacije finske ženke asocijacije,  koja je sa učesnicima podijelila iskustva iz Finske i zemalja EU.

Drugi dan bio je posvećen rodno zasnovanom govoru mržnje u javnom prostoru. Predavačica Hatidža Glušić uz mnoštvo praktičnih primjera i diskusije pokušala je učesnicima približiti problem i učestalost govora mržnje u Bosni i Hercegovini.

Također, učesnici su imali priliku da učestvuju i na panel diskusiji na temu diskriminacije žena u političkom dijalogu zajedno sa Segmedinom Srnom – Bajramović, Sanelom Prašović – Gadžo, Jasnom Duraković, Lejlom Ramić Mesihović. Kroz panel diskusiju vodio nas je Nedim Jahić.