Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung BiH su realizovali drugi modul Mentoring programa političkog osnaživanja žena, na Jahorini, u periodu od 17.-19. juna. 2022. godine. Ovaj modul je imao za cilj unaprijeđenje vještina političke komunikacije i javnog nastupa kod polaznica. Program je namijenjen za osnaživanje kapaciteta žena za društveno – političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima.

Prvog radnog dana, polaznice su predstavile svoje lokalne inicijative mentorskom timu koji je razmatrao i ocijenio kvalitet njihovih prijava. Važno je napomenuti da je naš mentoring tim bio dostupan polaznicama tokom trajanja čitavog programa i usmjeravao je njihov rad.

Ovogodišnji Mentoring program obuhvatio je teme važnosti i vještine političkog komuniciranja, a predavanja je vodio Aleksandar Hršum, medijski trener i novinar. Polaznice su imale priliku učiti o tome šta je to politička komunikacija i kako politički komunicirati sa ciljanim skupinama, kroz kreiranje njihove političke poruke. Neizostavan dio predavanja bila je i vježba javnog nastupa pred kamerama, analiza nastupa, prezentacija političkog govora i sadržaja političke poruke kroz interaktivne radionice i vježbe.

Radna tema drugog bloka predavanja je bila politička komunikacija na društvenim mrežama. Zajedno s Nedimom Jahićem, stručnjakom za strateško komuniciranje, polaznice su učile o važnosti upotrebe društvenih mreža kao komunikacijskog alata u vođenju izbornih kampanja, sigurnosti na Internetu i sigurnosti u komuniciranju.