Proteklog vikenda od 06-08. maja 2022. godine u Neumu, Forum lijeve inicijative u saradnji s Friedrich Ebert Stiftung BiH fondacijom je održao prvi modul Mentoring programa političkog osnaživanja žena.

Ovaj modul je imao za cilj unaprijeđenje vještina komunikacije i javnog nastupa. Program je namijenjen za osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima.

Prvog dana programa, nakon upoznavanja svih učesnica, prvu tematsku oblast je vodila Selma Redžo-Zekić – ekspertica za upravljanje ljudskim resursima. Predavanje se odnosilo na jačanje sposobnosti učesnica da precizno odrede strategiju svog političko-društvenog djelovanja kroz jasno definiranje vizije, misije i mjerljivih rezultata u svojim zajednicama.
Drugog dana programa, kroz radionice javnog nastupa i neverbalne komunikacije učesnice je vodio Mirsad Ćatić – Master NLP, life & bussines coach. Polaznice su imale priliku da dobiju uvid u detaljnu pripremu javnog nastupa, neverbalne komunikacije, pripreme motivacijskog govora, prikupljanje i analiza feedback-a od interesnih grupa ali i da predstave svoje programe i vještine koje su zajedno analizirale u grupnoj diskusiji.

Za kraj ovog modela učesnice su imale priliku razgovarati sa mentoring timom – Besimom Borić i Sašom Magazinović gdje su mogle postaviti konkretna pitanja koja se tiču problematike iz sfere njihovog političkog-društvenog djelovanja, predlaganja inicijativa i drugo.

Važno je napomenuti da je naš mentoring tim, tokom trajanja cijelog programa, na raspolaganju za podršku i konsultacije svim učesnicama u cilju njihovog političko-društvenog osnaživanja.