U periodu od 30. marta do 03. aprila 2022. godine Forum lijeve inicijative je u suradnji s Friedrich-Ebert-Stiftung BiH održao ovogodišnju Političku školu-JLW u nešto drugačijem formatu

Politička škola trajala je ukupno pet dana, a novina u odnosu na predhodne godine jeste što smo ove godine uveli mnoštvo interaktivnog sadržaja i različitih formata koji osim predavanja i radionica uključuju filmove, razgovore sa zvaničnicima/ama, posjete institucijama i organizacijama, te druge zabavno-edukativne sadržaje. Prvog dana nakon otvaranje Političke škole organizovana je posjeta Gradske Vijećnice u Sarajevu, a potom smo u prostorijama Gradske uprave prisustvovali panel diskusiji sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti na temu Izazovi sa kojima se suočavaju progresivne političke snage.

Drugi dan Škole počeli smo sa sa predavanjem na temu Rodna(ne)ravnopravnost i političko djelovanje. Potom smo bili smo gosti u Udruženju slijepih KS gdje smo prisustvovali panel diskusiji na temu Značaj nevladinih organizacija za društvene promjene. U Domu sindikata smo zajednički pogledali Dokumentarni film „HAK-mjesto straha “, a potom smo slušali predavanje na temu Šta je borba za radnička prava danas?

Treći dan je bio posvećen zelenim temam i praktičnim političkim vještinam pa tako u Vijeću mladih Opštine Stari Grad u Sarajevu razgovavarali o Budućnosti zelenih gradova. Zatim o tome kako nastaje inicijative i kako se troši novac u lokalnoj zajednici i kako napisati projekat od značaja za lokalnu zajdnicu. Četvrtog dana polaznici i polaznice Političke Škole- JLW učili su o praktičnim vještinama javnog nastupa te korištenje društvenih mreža u svrhu političke promocije.
U sklopu Škole bio je organizovan i politički kviz u kojem su polaznici imali priliku naučiti puno, a istovremeno se i dobro zabaviti.