U periodu od 06. do 10. aprila 2021. godine Forum lijeve inicijative je u suradnji s Friedrich-Ebert-Stiftung BiH održao ovogodišnju Političku školu u online formatu. Politička škola trajala je ukupno pet dana i svaki dan su obrađene po dvije sesije koje se tiču različitih političkih tema. Političku školu smo počeli sa temom Socijaldemokratija i politički spektar  o kojoj smo razgovarali sa Miroslavom Žinovanovićem, bivšim zamjenikom gradonačenika Grada Sarajeva

izbornom sistemu BiH i načinima na koji se biraju politički dužnosnici govorio je Irfan Čengić, pravnik i stručnjak za izborni sistem. O značaju većeg angažamana žena za politiku i društvo govorila je Karolina Leaković iz SDP-a Hrvatske. Ove godine prvi put smo uveli format intervjua na Političkoj školi, a gošća prvog bila je prof. dr Dženeta Omerdić na temu: Sukob ili pomirenje građanskog i etničkog, kako do jednakosti?  O pitanjima koja se tiču prava radnka i sindikata razgovarali smo sa Damirom Arsenijevićem, a o solidarnoj socijalnoj politici u praksi sa Malikom Garibijom, bivšim ministrom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Intervju koji je održan nakon ovog dana je bio na temu Socijaldemoraktske ekonomske politike sa Farukom Hadžićem, makroekonomskim analitičarem.

Sljedeći dan Političke škole razgovarali smo na temu Promjena počinje u lokalnoj zajednici gdje su učesnici bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je razgovarala sa Jelenom Pekić i Adnanom Habijom a druga sa Irmom Efendić Adžajlić i Demirom Milkićem. Ovaj dan smo završili sa temom Politika i komunikacije o kojoj je izlagao Nedim Jahić. Posljednji dan Političke škole 2021. razgovarali smo sa Sašom Magazinovićem u formi intervjua na temu Budućnost ljevice. U sklopu programa iako je realiziran online, bilo je mnogo interaktivnog sadržaja te su svaki dan učesnici i učesnice radili na različitim zadacima koje su kasnije prezentovali grupi.