Proteklog vikenda završena je Politička škola u pet gradova, Mostar, Sarajevo, Doboj, Bihać i Tuzla, koja je zaista postala prepoznatljivo ime za neformalni vid obrazovanja u oblasti društveno političkog aktivizma. Prva škola je održana prije šest godina u Sarajevu i danas je prerasla u prestižnu edukaciju namjenjenu svim mladima u Bosni i Hercegovini, što organizatori političke škole, Forum lijeve inicijative i Fondacija Friedrich Ebert mogu biti itekako ponosni.

Sudjelovanjem na Političkoj školi, učesnici i  učesnice su imali priliku da razmjene iskustva, te unaprijede svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Tehnike dobrog javnog nastupa, izrada javnih politika, politički sistem Bosne i Hercegovine, izborni procesi, žene u politici, saradnja NVO i političkih partija, su teme koje su obilježile ovogodišnju Političku školu, i to sa eminentnim predavačima iz datih oblasti: Adis Arapović, Adnan Kadribašić, Adnan Rondić, Aleksandar Hršum, Aner Žuljević, Dajana Bakić, Dražana Lepir, Elvir Mahmuzić, Irfan Čengić, Irma Efendić Adžajlić, Malik Garibija, Midhat Izmirlija, Miodrag Dakić, Mira Ljubijankić, Miroslav Živanović, Nerin Dizdar, Nermina Isić, Saša Madacki, Segmedina Srna Bajramović, Seid Masnica, Vanja Kovač.

Prvi dan Političke škole, učesnici i učesnice su imali priliku razgovarati sa zastupnicima/ama i predstavnicima/ama FES-a, FLI-ja i SDP BiH o aktuelnim društveno političkim dešavanjima: Albin Muslić, Aleksandar Vujadinović, Amila Hodžić, Damir Filipović, Damir Mašić, Enver Bijedić, Fakta Kulenović, Jasmin Imamović, Lana Prlić, Marius Muller-Henning, Mirsad Mahmutagić, Mladen Lonić, Senaid Begić, Vesna Saradžić, Zoran Mikulić i Željko Mirković.

Na kraju političke škole, učesnici i učesnice su podijelili svoje oduševljenje sjajnom organizacijom političke škole i izvrsnim edukatorima i edukatoricama. Nakon škole, slijedi Akademija socijalne demokratije kao treći nivo edukacije. Podsjećamo, kao prvi nivo edukacije realiovan je SKOK-Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs u 42 opštine/grada.