Realizovan prvi modul ovogodišnje Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti – Demokratski procesi i položaj žena


Forum lijeve inicijative, u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, je realizovao prvi modul ovogodišnje Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti – Demokratski procesi i položaj žena. Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, u Neumu. Cilj ove akademije je jačanje kapaciteta polaznika/ca u svrhu zagovaranja i provođenja rodne ravnopravnosti u svim segmentima bh. društva.

Trodnevni program otvorili su Seudin Novalić – predsjednik Skupštine Foruma lijeve inicijative i Selma Redžo-Zekić – ekspertica za ljudske resurse. Polaznici/ce su imali/e priliku direktno razgovarati i razmijeniti svoja iskustva i motivaciju za učešće.

Drugog radnog dana blok predavanja je obuhvatio teme koje se tiču međunarodnih dokumenata i standarda rodne ravnopravnosti, te Zakon o rodnoj ravnopravnosti polova u BiH.  Polaznici/ce su imali/e priliku naučiti više o postizanju rodne zastupljenosti žena i muškaraca u izbornim procesima u BiH, kao i o važnosti poznavanja izbornog sistema BiH i rodnih stereotipa sa kojima se suočavaju. Uvid i pregled u zakonske okvire rodne ravnopravnosti kroz predavanja i aktivnu diskusiju sa polaznicima/a vodila je Lejla Hodović – savjetnica u Gender Centru FBiH. Predavanje na temu borbe protiv rodne diskriminacije i osnaživanje žena u njihovom društveno-političkom djelovanju je predstavila Ismeta Dervoz – aktivistkinja za ženska prava. Predavanje na teme savremenih trendova, te uloga i uticaj žena u javnom prostoru, uloga žena u izbornom procesu i rodni balans u zakonodavnim okvirima vodila je profesorica sa Internacionalnog Burch Univerziteta – Lejla Ramić Mesihović.

Trećeg radnog dana predavanja su bila fokusirana na teme Gender institucionalni mehanizmi u BiH, te gender mainstreaming koje je polaznicima/a približila Lejla Hodović – savjetnica u Gender Centru FBiH, organizujući interaktivnu radionicu. O problemima rodne ravnopravnosti u bosanskohercegovačkoj populaciji, osvrnuvši se na tradiciju i post(modernitet) polaznici/ce akademije su razgovarali i učili sa prof. dr. Sanelom Bašić (FPN UNSA).

Na kraju prvog modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti polaznici/ce su uspješno usvojili znanja koja će im koristiti u njihovom budućem radu i političko-društvenom djelovanju u zajednici.