Tokom šest mjeseci, 23 polaznice i polaznika su pohađali Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme.

Akademija je obuhvatala VI modula na kojima su polaznice i polaznici proučavali neke od sljedećih teme: demokratski procesi i položaj žena, žene na tržištu rada, zdravlje, roditeljstvo, zaštita djece, političke vještine.

Akademija se odvijala u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Jahorini. Posljednjim modulom, koji se održao od 10 – 12. novembra 2017. godine na Jahorini, učesnici i učesnice su naučili kako kreirati javne politike, pronaći uzrok i rješenje problema, identifikovati preporuke te iste zagovarati u praksi. Izrada policy briefa će ujedno biti jedan od zadataka koje će raditi nakon Akademije, a koje će Forum lijeve inciijative objaviti na svojoj zvaničnoj web stranici.

Po završetku Akademije direktorica Foruma lijeve inicijative, Pekić Jelena je održala motivacioni govor i uručila certifikate polaznicama i polaznicima. Prilikom uručenja certifikata, svi učesnici i učesnice su iskazali svoje oduševljenje edukacijom, i spremnost na daljnje usavršavanje i osnaživanje. Nakon dodjele upriličeno je kratko druženje.