U periodu od 10. do 14. decembra, učesnice i učesnici programa Klub mladih liderki i lidera, u organizaciji Foruma lijeve inicijative, a u saradnji sa Međunarodnim Olof Palme centrom, su boravili u Švedskoj u okviru studijske posjete koju nudi ovaj program. Prvog dana posjete, u gradu Jönköpingu, susreli su se sa Ilanom De Bassom – predsjednikom SDP-a i vijećnikom u ovom gradu, te sa Edvinom Jusufspahićem – predstavnikom Trade uniona. Posjetili su i ABF – The workers educational association, i SSU – organizaciju mladih SDP-a. Sa sagovornicima/ama su imali priliku da razgovaraju o političkoj situaciji u Švedskoj, posebno u gradu Jönköpingu, sindikatima radnika i tome šta oni predstavljaju. Također razgovarali su i o pravima radnika/ca i njihovom osposobljavanju za tržište rada, migrantima i njihovoj integraciji u švedsko društvo te o položaju mladih i njihovih organizacija u Švedskoj.

Drugog dana posjete u Štokholmu, u zgradi Parlamenta Kraljevine Švedske, susreli su se sa Jasenkom Omanovićem i Denisom Begićem – zastupnicima u Parlamentu Švedske, gdje su se upoznali s radom Parlamenta, izbornim zakonima i vanjskom politikom Švedske.
Nakon posjete Parlamentu, razgovarali su sa Aidom Hadžialić, bivšom ministricom u Vladi Kraljevine Švedske i predsjednicom Regionalnog vijeća socijaldemokrata, kojeg čine grad Štokholm i još 28 gradova. S gospođom Hadžialić imali su priliku razgovarati o socijalnom sistemu, razvoju i ekonomiji, te o odnosima Švedske i Bosne i Hercegovine.
Treći dan posjete bio je rezerviran za posjete i razgovore sa generalnim sekretarom lokalne Socijaldemokratske partije – Johanom Sjölanderom te predstavnicima Međunarodnog Olof Palme centra.

Studijsku posjetu, učesnici i učesnice su iskoristili za dogovaranje buduće suradnje i povezivanja na svim nivoima. Domaćini su izrazili spremnost za suradnju, ponudili podršku u potrebnim oblastima kao što su oblasti o ljudskim pravima i radničkim sindikatima, te također ponudili finansijsku pomoć za sprovođenje politika koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života građanki i građana BiH. Kraljevina Švedska je jedna od najuređenijih zemalja na svijetu i može poslužiti kao model u usmjeravanja politika te je primjer socijaldemokratije i društva jednakosti.