Proteklog vikenda u Sarajevu održana je konferencija na temu „Politika u vrijeme digitalizacije“. Konferenciji su prisustvovali mladi vijećnici, vijećnice, parlamentarke i parlamentarci kao i predstavnici nevladinih organizacija i aktivisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Konferencija je realizovana uz podršku Laburističke partije iz Velike Britanije.

Tokom dvije panel diskusije učesnici su imali priliku diskutovati o dvije teme „Moderne tehnologije u komunikaciji sa građanima i građankama“ i „Perspektive Freelancinga u Bosni i Hercegovini“. Na panel diskusiji su učestvovali Ivan Barbalić, Irfan Čengić, Mersiha Novalić, Almir Babajić, Ismet Lulić, Feđa Kulenović, Ajdin Kahrović, Elena Babić, Adnan Družić. Pozivu za učestvovanje u panel diskusijama odazvao se i veliki broj mladih osoba iz Bosne i Hercegovine.

Ova konferencija je imala za cilj upoznavanja trenutnog stanja i relevantnih stakeholdera u društvu radi boljeg pristupanja ovoj problematici i kreiranju konkretnih inicijativa u lokalnim zajednicama.