Uspješno je održan treći modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti u Sarajevu od 24. Do 25. maja 2019. godine.

Ove godine ovaj program se održava u suradnji sa međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske. Ovog vikenda treći modul je održan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa. Tema modula je bila „Uloga i uticaj žena na politički dijalog“. Tom prilikom održano je nekoliko radionica i predavanja o ulozi, uticaju i dijalogu žena u političkim partijama i politici.
Jedan od pradavača je bila i trenerica iz Finske Maria Nyroos koja je prenijela pozitivna iskustva iz Finske o unutarstranačkoj participaciji žena i njihovoj komunikaciji sa građanima.

Za kraj održana je i panel diskusija na temu „Stereotipi i norme koje dominiraju javnom sferom. Diskriminacija žena u političkom dijalogu“. Panelistice na ovom panelu su bile: Maria Nyroos, Tajma Kapić i Nermina Voloder.