Danas je u Forumu lijeve inicijative upriličena posjeta članova JUSOS-a njemačkog SPD-a. Prisutnima se obratio direktor udruženja Miroslav Živanović koji je predstavio rad udruženja i partnere sa kojima sarađuje Forum lijeve inicijative.

U razgovoru sa članovima JUSOS-a, Adom Gubaljevićem, Jannis Holl, Ercan Celik i Felix Krembzow, Živanović je istakako da su ambicije udruženja da nastavi dosadašnji rad u političkom obrazovanju, treninzima i drugim oblicima edukacije a posebno edukaciji mladih ljudi, aktivista u polju javnih politika i političke komunikacije.

Također, prisutnima je predstavljen dosadašnji rad na terenu, u proteklih godinu dana, gdje se naročito izdvajaju Politička škola socijalne demokratije i treninzi trenera za političku školu socijalne demokratije i političkog aktivizma, kao i posebni treninzi za razvoj ostalih komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

jusos2

Sastanku su ispred FLI-ja prisustvovali , koordinatorica za programe i projekte Jelena Pekić, asistentica za programe i projekte Neira Muratović i finansijski menadžer Jasmin Hodžić, koji su pozvali članove JUSOS-a na saradnju u budućem periodu.