U kampu na Avali održana “Nedelja socijaldemokratije 2014” u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert


U periodu od 05.07.2014. do 11.07.2014. godine održana je ljetna škola “Nedelja socijaldemokratije 2014” u Šupljoj steni, Avala kod Beograda. Kamp NSD je smješten u prirodi, a polaznice i polaznici su bili pod šatorima. Škola je okupila 75 polaznica i polaznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.

Ljetna škola “NSD 2014” je namjenjena alumnistima/kinjama Fondacije Friedrich Ebert, ali i novim učesnicima/cama koji/e do sada nisu pohađali slične programe. Osnovni cilj škole, koja će biti organizovana u formi treninga za trenere, je osposobljavanje polaznika/ca za prenošenje znanja u svojim organizacijama.

Učesnicima i učesnicama koji su uspješno prošli kompletan program obuke dodjeljeni su certifikati o završenoj školi za trenere/ice, a najuspješnijim polaznicima i polaznicama Fondacija Friedrich Ebert pružiće se mogućnost angažmana na političkoj edukaciji mladih.

Na ovogodišnjoj “NSD 2014” ispred Foruma Lijeve Inicijative boravio je aktivista Adnan Sobo, koji je prezentovao rad udruženja i planove za buduće projekte. Iz Bosne i Hercegovine, treningu je prisustvovala i Azra Džaferbegović, predsjednica Vijeća mladih općine Stari Grad Sarajevo. Ostvarena je mogućnost saradnje na regionalnom nivou.