Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u programu „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Krajnji cilj Programa jeste naglasiti značaj inicijativa kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema (sa naglaskom na lokalni nivo), te osnažiti žene da budu nositeljice tih promjena.

Učesnice Programa će imati priliku da se, kroz rad sa mentorima/cama, upoznaju sa svim procesima izrade i pokretanja inicijativa baziranih na istraživanju, konsultacijama, promociji i zagovaranju kao važnom aspektu razvoja svijesti kod građana/ki za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. Zajedno sa mentorima/cama dodatno će se raditi na pripremi i komuniciranju pokrenutih inicijativa prema relevantnim akterima i javnosti.

Za pripremu inicijativa, prednost će biti i moduli organizovani tokom Programa, gdje će učesnice kroz rad s ekspertima/cama dobiti informacije o određenim temama bitnim za lokalnu zajednicu. Također, kroz Program će raditi na izgradnji svojih komunikacijskih i pregovaračkih vještina.

Teme koje će biti obrađene u sklopu Programa i za koje će se učesnice moći odlučiti su:
• Sretna djeca i dostojanstvena starost (briga o djeci i starim licima, predškolsko i osnovno obrazovanje, usklađivanje privatnog poslovnog i društvenog života, tržište rada i adekvatni uslovi za rad…)
• Živim zdravo u svom gradu (ekološka osviještenost, prikupljanje i odlaganje otpada, utopljavanje zgrada, upravljanje prirodnim resursima, održavanje javne čistoće, vodosnabdijevanje…)
• Kvalitetan i sadržajan društveni život za sve nas (infrastruktura i ustanove kulture i sporta, kulturni i sportski sadržaj, lokalne radio i televizijske stanice…)
• Moja zajednica je sigurna (zaštita ljudskih prava i sloboda, lokalni javni prevoz, javna parkirališta, javni red i mir…)
Program uključuje susrete i edukacije sa organizatorima/cama, ekspertima/cama i mentorima/cama na Programu, te kontinuiran rad sa mentorima/cama.

Period i termini održavanja modula će biti vikendima i to:
• I modul: 27―29. 3. 2020.
• II modul: 24―26. 4. 2020.
• III modul: 29―31. 5. 2020.

Poziv za učešće u Programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:
• članstvo i aktivizam u političkoj partiji;
• članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu;
• obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti tokom trajanja Programa;
• izvršavanje zadataka koji su sastavni dio Programa;
• aktivan rad i dostupnost u radu sa mentorima/cama.
Organizatori/ce snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Programu. Učesnice same snose putne troškove.

Sve zainteresovane učesnice mogu se prijaviti na ovaj program putem ONLINE LINKA: https://forms.gle/JPqhtR5cRmCysbfj7

Rok za prijavu je 12. 3. 2020. godine do 16:00 sati.

Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, budite slobodni da nam se javite na e-mail adresu: info@fli.ba i/ili merima.ejubovic@fes.ba ili na broj telefona: +387 33 612 529 (Forum lijeve inicijative) i/ili +387 33 722 010 (Fondacija Friedrich Ebert).