Fond za humanitarno pravo, Udruženje Pravnik i Fond za humanitarno pravo Kosovo, objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu, od 18. do 29. novembra 2013. godine.

Regionalna škola tranzicione pravde je desetodnevni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o utvrđenim činjenicama na sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim suđenjima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, kulturi i sukobu sjećanja i procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima. Pored toga, studenti će imati prilike da razgovaraju o procesima napretka primene strategija tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji sa stručnjacima iz ovih zemalja. U okviru Škole predviđene su posete mjestima stradanja u BiH, Kosovu i Srbiji.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, i mladi profesionalci zaposleni u državnoj upravi (službenici ministarstava Bosne i Hercegovine, Kosova i Republike Srbije).

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju, motivaciono pismo i dve preporuke, emailom na tj-school@hlc-rdc.org. Sve troškove u vezi Škole snosi organizator. Prevod na maternji jezik je obezbjeđen. Pohađanje Škole je besplatno. Konkurs je otvoren do 10. septembra 2013. godine.

Za više informacija posjetiti web stranicu: www.tj-school.org/.