Javni poziv za programsku oblast “Zagovaračke inicijative”


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizuje program malih grantova “Budi promjena!”. Program malih grantova (PMG) je namijenjen jačanju aktivnog građanskog učešća i uključenju pojedinaca i grupa u društvene promjene u zajednicama u kojima žive, kao i za osposobljavanje organizacija civilnog društva (OCD) sa posebnim naglaskom na organizacije u zajednici koje će svojim znanjem i vještinama na najbolji način predstaviti svoju ciljnu grupaciju i članstvo, kao i zastupati njihove interese i zagovarati pozitivne promjene u njihovu korist.

Izvor: www.cpcd.ba

Prema objavljenom javnom pozivu, pravo učešća u programu imaju sve zainteresovane organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) koje trebaju dostaviti koncept papire za projekte kojima je fokus javna kampanja kojom se utiče na javne politike kojima se rješavaju svakodnevni problemi članova, korisnika, građana ili lokalne zajednice u cjelini.

Uputstvo za izradu i prijavni obrazac koncept papira kao i sve druge neophodne informacije i dokumenti u vezi sa PMG-om dostupni su na stranici www.cpcd.ba u sekciji Programi (program malih grantova). Svaka pojedinačna organizacija može poslati samo jedan koncept projekta.

Krajnji datum za prijem koncepata projekata po javnom pozivu je 11. septembar 2013. godine. Koncepti se šalju isključivo na e-mail adresu pmg@cpcd.ba.

Za više informacija posjetiti web stranice: www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba.

(Preuzeto od: www.cpcd.ba)