Udruženje Transparency International Hrvatska (TIH) oglasilo se saopštenjem javnosti kojim pozdravlja inicijativu Ministarstva financija Republike Hrvatske da se pristupi izradi novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija. Time će se, smatraju u TIH-u, ojačati transparentnost financijskog poslovanja neprofitnih organizacija prema opštoj javnosti, a posebno poreznim obveznicima.

TIH u saopštenju ocjenjuje da postojeća zakonska rješenja nisu dovoljno iskorištena u segmentu nadzora poslovanja neprofitnih organizacija, što znači da se ne mora nužno krenuti s novim zakonskim prijedlozima kako bi se kontrola poslovanja neprofitnog sektora efikasno provodila već danas.

TIH napominje da su određene neprofitne organizacije već obuhvaćene, ili bi svakako trebale biti, pojedinim rigoroznim odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, s obzirom na visinu njihovih izvora financiranja, odnosno učešće s kojim javne financije sudjeluju u financiranju njihovog poslovanja.

Drže da bi se postojeći Zakon o fiskalnoj odgovornosti mogao dopuniti tako da su i neprofitne organizacije obvezne postupati po njemu. To se, kažu, posebno odnosi na one koje se većim dijelom financiraju iz državnog proračuna, te proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

No, u primjeni tog zakona problem je autonomno djelovanje neprofitnih organizacija, jer država i javni donatori ne mogu utjecati na smjenu čelnika tih tijela ako ne posluju u skladu s odredbama fiskalne i financijske discipline, što je jedna od ključnih sankcija Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Zato bi se ta autonomija, s obzirom na postotak javnog financiranja, morala ograničiti.

TIH predlaže da se istovremeno s izmjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti na taj dio neprofitnih organizacija učinkovito primijeni i Zakon o sistemu unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru. Predlaže i da se neprofitne organizacije koje se doniraju značajnim sredstvima iz javnog novca obavezno upisuju u Registar budžetskih i izvanbudžetskih korisnika. Time bi se smanjila mogućnost lukrativnog financiranja iz državnog budžeta, a to znači da bi nad njima postojale fiskalna odgovornosti i finansijska kontrola.

TIH ističe da treba stvoriti mehanizam prema kojem finansijski izvještaji neće biti transparentni samo u pogledu brojki, već da se jasno vidi na šta i kako udruge i neprofitne organizacije troše javni novac.

(Preuzeto od: Hina)