Mreža za izgradnju mira je pripremila osmo izdanje Direktorija donatora koji podržavaju aktivnosti organizacija civilnog društva u BiH. Ova je zajednička aktivnost CRS-a i Caritasa BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno koji je podržan od USAID-a.

Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH, kao i članica Mreže za izgradnju mira, ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja.

U Direktoriju možete pronaći informacije o 243 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima, aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima podobnosti, načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt.

Ovo je već osmo izdanje, a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima, rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja.

Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta, Edite Čolo, Suzane Božić i Gorana Bubala, a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. Mirta Kapetanović je dizajnirala logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora.

Link za preuzimanje: CPT-Mreza za izgradnju mira Direktorij donatora avgust 2013

(Preuzeto od: www.mreza-mira.net)