Forum lijeve inicijative u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert organizuje program Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije. Ovim programom želimo osnažiti djelovanje mladih aktivista i aktivistica prije svega u lokalnoj zajednici, koji su oprijedeljeni za socijalnu demokratiju.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade, studente i studentice, radnike i radnice, aktiviste i aktivistice organizacija civilnog društva i političkih organizacija, od 18 do 35 godina starosti, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo u obrazovnim i trening aktivnostima. Nakon procesa selekcije, u program će biti uključeni kandidati i kandidatkinje za koje organizatori procijene da imaju najviše motiva i kapaciteta da stečena znanja i vještine koriste u svom aktivističkom djelovanju u lokalnim zajednicama.

Kroz intenzivni program koji se sastoji od dva modula tokom dva vikenda, polaznici i polaznice će steći potrebna znanja i vještine neophodne za samostalno izvođenje programa političke edukacije pod nazivom “Politička škola socijalne demokratije”.

Trening se održava u Sarajevu, i to:

I MODUL: 11-13 oktobar 2013

II MODUL: 18-20 oktobar 2013

Uspješno pohađanje programa podrazumijeva prisustvo na preko 80% predavanja u okviru dva modula. Nakon završenog treninga, polaznici i polaznice će imati i dodatnu obavezu da u svojim lokalnim zajednicama održe „Političku školu socijalne demokratije“, uz podršku timova FLI-ja i FES-a, nakon čega će uspješnim trenerima i trenericama biti uručeni i odgovarajući certifikati.
Broj učesnika i učesnica je ograničen.  Svi zainteresovani, mogu se prijaviti za  program do 18.09.2013. godine, tako što će popunjen aplikacioni obrazac dostaviti na mail adresu: info@fli.ba.

Obrazac za prijavu na Program možete preuzeti ovdje.

Učešće u programu Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije je potpuno besplatno. Troškove smještaja, hrane i osvježenja snose organizatori.

FLI i FES TIM