Realiziran prvi trening „Izrada i zagovaranje javnih politika“


U subotu, 23. jula 2016. u Brčkom,  Forum lijeve inicijative realizirao je prvi trening „Izrada i zagovaranje javnih politika“. Treninzi se održavaju kao dio projekta YES (Youth Empowerment Strategy) u  organizaciji Foruma lijeve inicijative, a uz podršku  partnera Međunarodnog centra Olof Palme.

Projekat YES se realizira od septembra 2014. godine uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske. Ideja projekta jeste struktralno jačanje, strateško planiranje i upoznavanje učesnika projekta sa dobrim primjerima rada omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Cilj projekta u 2016. godini jeste da se mladi socijaldemokrati upoznaju sa idejom izrade javnih politika i svega što je vezano uz ovaj proces kao i uključivanje mladih aktivista u proces zagovaranja javnih politika. Naši predavači na ovom treningu su bili Mirza Krajina i Dejan Šćepanović.

U svrhu realizacije treninga Forum lijeve inicijative je i ovaj put pripremio priručnik koji će poslužiti učesnicima da se bolje upoznaju sa potrebama pisanja javnih politika i rješavanja problema svoje zajednice kroz pokretanje građanske inicijative.