Drugi, a ujedno i završni trening Edukacija edukatorica – Lokalne politike i inicijative za žene, koji se održao na Jahorini 25.-26.06.2016. godine je uspješno realizovan. Prethodni trening se održao 04.-05.06.2016 godine na Jahorini.

Cilj programa “Lokalne politike i inicijative za žene” je da doprinesemo izgradnji kapaciteta socijaldemokratkinja u izradi rodno osvještenih politika i inicijativa, te izgradnje kapaciteta zagovaranja i promocije rodno osjetljivih rješenja, na taj način doprinoseći povećanju učešća žena u zakonodavnoj vlasti na lokalnom nivou. Program se realizuje uz podršku partnerskih organizacija Foruma lijeve inicijave, Wesminster fondacije za demokratiju i Fondacije Friedrich Ebert.

Fokus prvog treninga je bio na vještinama vođenja kampanje i komunikacijskim vještinama, dok je drugi trening bio usmjeren na lokalne politike i inicijative, a koje će zagovarati socijaldemokratkinje.

Trening je otvorio direktor FES-a, Maurius Müller Hennig, koji je istaknuo važnost održavanja ovog treninga sa stanovišta lokalnih politika koje su izrađene u okviru Programa, a Nermina Zaimović Uzunović, predsjednica FOŽ SDP BiH, je upoznala učesnice o samom projektu i predstavila ciljeve Edukacije edukatorica.

Predavači Elvir Mahmuzić, Jasna Šehić i Nermina Zaimović-Uzunović, su upoznali učesnice sa strukturom i nadležnostima organa lokalne samouprave, kao i o zadacima vijećnica, a autorice javnih politika su tokom treninga predstavile javne politike i iznijele preporuke za određenu problematiku kojom su se bavile u politikama.

Trening je završen radionicom i završnim smjernicama o samom planu rada edukatorica.