Poziv na konferenciju «Dijalog o socijaldemokratiji: Promišljanja, ideje, stavovi i pitanja o socijaldemokratskoj ideologiji i aktuelnoj politici u Bosni i Hercegovini»

Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Forumom sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH organizuje konferencije pod nazivom:

«Dijalog o socijaldemokratiji: Promišljanja, ideje, stavovi i pitanja o socijaldemokratskoj ideologiji i aktuelnoj politici u Bosni i Hercegovini»

koja će se održati u srijedu 18.09.2013. sa početkom u 10.00 sati u

hotelu Europa (sala Atrium).

Cilj konferencije je voditi konstruktivan dijalog o socijaldemokratiji u Bosni i Hercegovini, kako o njenoj ideološkoj pozadini tako i o primjeni socijaldemokratskih vrijednosti u javnim politikama, kao i formulisati preporuke kako jačati javne politike u bosanskohercegovačkom kontekstu utemeljene na socijaldemokratskim principima i vrijednostima.

Dijalog će se voditi u ambijentu uzajamnog uvažavanja, kritičkog promišljanja i konstruktivnih i kreativnih prijedloga u okviru tri glavne teme:

  1. Identitet, kriza i izazovi socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini danas
  2. Izgradnja «dobrog društva» u bosanskohercegovačkom kontekstu
  3. Održivo društvo jednakosti i solidarnosti

Konferenciji će prisustovati predstavnici političkih partija lijeve orijentacije u BiH, akademske zajednice, nevladinih organizacija i sindikata.

Program rada konferencije možete preuzeti ovdje.