Pravo na rad i zaštita radničkih prava među najkrupnijim su problemima iz oblasti ljudskih prava u BiH. Problemi postaju veći spoznajom da se ne radi samo o pojedinačnom kršenju radničkih prava nego o jednom sistemskom i sistematskom kršenju ovih prava kao rezultatu matrice po kojoj se razvija ova i ovakva BIH.

Radnici su objektivno marginalizirani, i nemaju snage da izađu iz položaja obespravljenosti i siromaštva. Zaboravili su da mogu biti važan faktor za promjene…

Vašoj pažnji preporučujemo slijedeće publikacije:

1. PRAVDA RADNICIMA SADA – Institucionalni mehanizmi zaštite radničkih prava

2. Social democrats and trade unions – Justice for Workers through Partnership