DRUGI JAVNI POZIV

za učešće u programu

                                 

TRENING TRENERA ZA

POLITIČKU ŠKOLU SOCIJALNE DEMOKRATIJE

 

Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme organizuje program Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije. Ovim programom želimo osnažiti djelovanje mladih aktivista i aktivistica prije svega u lokalnoj zajednici, koji su oprijedeljeni za socijalnu demokratiju.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade, studente i studentice, radnike i radnice, aktiviste i aktivistice organizacija civilnog društva i političkih organizacija, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo u obrazovnim i trening aktivnostima. Nakon procesa selekcije, u program će biti uključeni kandidati i kandidatkinje za koje organizatori procijene da imaju najviše motiva i kapaciteta da stečena znanja i vještine koriste u svom aktivističkom djelovanju u lokalnim zajednicama.

 

Kroz intenzivni program koji se sastoji od jednog modula tokom dva dana, polaznici i polaznice će steći potrebna znanja i vještine neophodne za samostalno izvođenje programa političke edukacije pod nazivom “Politička škola socijalne demokratije”.

Imate mogućnost da aplicirate na jedan od slijedećih treninga, prema blizini stanovanja:

1)      SARAJEVO: 26-27 oktobar 2013

2)      MOSTAR: 02-03 novembar 2013

3)      DOBOJ: 09-10 novembar 2013

 

Uspješno pohađanje programa podrazumijeva prisustvo na preko 80% predavanja u okviru trajanja treninga. Nakon završenog treninga, polaznici i polaznice će imati i dodatnu obavezu da u svojim lokalnim zajednicama održe „Političku školu socijalne demokratije“, uz podršku tima FLI-ja, nakon čega će uspješnim trenerima i trenericama biti uručeni i odgovarajući certifikati.
Broj učesnika i učesnica je ograničen.  Svi zainteresovani, mogu se prijaviti za  program do 24.09.2013. godine, tako što će popunjen aplikacioni obrazac dostaviti na mail adresu: info@fli.ba.

Obrazac za prijavu na Program možete preuzeti ovdje.

Učešće u programu Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije je potpuno besplatno. Troškove smještaja, hrane i osvježenja snose organizatori.

FLI TIM