Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, zajedno sa Forumom lijeve inicijative, pozivaju sve mlade od 18 do 30 godina starosti, koji su bili polaznici_e edukacijskih programa poput SKOK – Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs i drugih neformalnih programa obrazovanja, kao i istaknutih mladih lidera_ki, te predstavnika_ca organizacija civilnog društva, da se prijave na Političku školu.

Sudjelovanjem na Političkoj školi, imate priliku da razmijenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Tehnike dobrog javnog nastupa, projektni menadžment, političko-pravno uređenje Bosne i Hercegovine kao i izborni proces su samo neke od tema koje vas očekuju na Školi, i to sa eminentnim predavačima iz datih oblasti. Nakon što uspješno završite Političku školu, imate mogućnost da se prijavite na priznatu Akademiju socijalne demokratije.

Politička škola traje od 10.-14. aprila 2019. godine i održava se u Sarajevu, a po završetku cjelokupnog programa edukacije, učesnicima_ama će se dodijeliti certifikati o uspješno završenim programima. U srijedu 10.4.2019. je predviđen dolazak učesnika i smještaj u hotel u večernjim satima, sa radom se počinje u četvrtak 11.4.2019., a završetak edukacije je predviđen u nedjelju 14.4.2019. u popodnevnim satima.

Svi zainteresovani, koji su pohađali neformalne edukacijske programe i koji su istaknuti lideri_ke u svojim lokalnim zajednicama, predstavnici_ce organizacija civilnog društva, mogu se prijaviti putem ON LINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIl5IwbS8-TtE1LiqVOxK_Spvs8m9MgfJjRme9oun-dZXC8A/viewform?usp=sf_link

najkasnije do 17. marta 2019 godine do 00:00. Broj polaznika_ca je maksimalno 50.

Učešće na Političkoj školi je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori. Organizatori će u određenim slučajevima pokriti putne troškove i omogućiti organizovani prevoz.

Nepotpune aplikacije, te motivaciona pisma koja prelaze zadati broj karaktera neće biti uzeta u razmatranje.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem slijedećih kontakata: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG BiH
FORUM LIJEVE INICIJATIVE