POZIV: Mala škola ljudskih prava


Fondacija Max van der Stoel iz Holandije, Centar modernih veština iz Srbije i Forum lijeve inicijative u 2019. godini realizuju regionalni program pod nazivom Socijaldemokratija i ljudska prava.

Cilj programa je unapređenje položaja marginalizovanih grupa u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Program obuhvata predavanja, radionice i kreiranje akcionih planova na teme ljudskih prava, stereotipa i predrasuda, riječnika pojmova, pravnog okvira, rezultata istraživanja javnog mnijenja.

Učesnici i učesnice koji se prijave na program će imati priliku da uče i razvijaju svoje kapacitete na temu socijaldemokratije, ljudskih prava, predrasuda, stereotipa, komunikacije i LGBTI prava.

Kad? Gdje?

29.- 31 mart 2019., Sarajevo.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve mlade do 35 godina starosti.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 18.mart 2019. godine, a prijaviti se možete putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1A1bRk4vA7_B4QZw0N-sh7z4cCqnsnRZcUqRQKpR8xeM/edit

Radni jezik: BHS

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.