Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2019. Jedan od modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti će biti realizovan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.

Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti, imate priliku da razmjenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, učešću žena u političkom dijalogu, mir i sigurnost, političke vještine, su teme koje vas očekuju na Akademiji.

Akademija podrazumijeva VI modula:

I i II modul (12.-14.4.2019. godine)
 Teme: Demokratski procesi i položaj žena
 Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost
III modul (24.-26.5.2019. godine)
 Tema: Uloga i uticaj žena na politički dijalog
IV modul (14.-16.6.2019. godine)
 Tema: Žene na tržištu rada
V i VI modul (06.-08.9.2019. godine)
 Teme: Žene, mir i sigurnost
 Političke vještine

Da bi uspješno završili Akademiju, potrebno je da prisustvujete na svim modulima.

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti putem ONLINE LINK-a:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFDN1uXgCO1_x3QIWzr2Ah2YkMIk6yFXxkW7QnryM5KDPfSQ/viewform?usp=sf_link

najkasnije do kraja dana 31. marta 2019. godine. Broj polaznika/ca je maksimalno 20 učesnika/ca.

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kandidatkinja.

Učešće na Akademiji je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, prevoza, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori. Za sve dodatne informacije obratite nam se putem kontakta: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.

FORUM LIJEVE INICIJATIVE