U Sarajevu je 29. – 31. marta održan treći regionalni seminar „Socijaldemokratija i ljudska prava“ . Seminar je realizovan u saradnji Foruma lijeve incijative sa fondacijom Max van der Stoel, Westminster fondacijom iz Velike Britanije, te Centrom modernih veština iz Beograda.

Cilj seminara jeste da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim konceptom ljudskih prava i načinom prevazilaženja stereotipa i predsrasuda.
Mala škola ljudskih prava okupila je dvadeset polaznika iz političkog i nevladinog sektora. Učesnici ovog trodnevnog seminara mogli su se upoznati sa osnovnim ljudskim pravima, stereotipima i predrasudama, te sa trenutnim položajem i pravima LGBTI populacije u Bosni i Hercegovini.

Trenerski tim Centra modernih veština (CMV) koga su činili Miloš Đajić i Ivana Đorđević kao i predavač Ian Thomas iz Velike Britanije su kroz seriju radionica, vježbi i predavanja motivisali učesnike i učesnice da se aktivnije uključe u borbu za ljudska prava, tolerantnije društvo i saradnju sa LGBTI zajednicom.