Preporučujemo: Zbornik radova: LEVICA U POSTKRIZNOM KONTEKSTU


Unutar aktuelne krize planetarnih razmjera, svakodnevna dešavanja i protesti, pružaju obilje povoda i materijala da se (ponovo) postavi pitanje – pitanja: Da li je drugačiji, humaniji i pravedniji svijet moguć i ako jeste kako ga ostvariti?

Pred vama se nalazi zbornik radova čiji je osnovni razlog za izradu upravo jaz između dubine i globalne raširenosti krize na jednoj strani i parcijalnih i nedovoljno koherentnih odgovora ljevice na tu krizu. U zborniku je riječ o krizi ljevice, ali prije svega o krizi evropske socijaldemokratije. Stoga Vašoj pažnji preporučujemo ovu sjajnu publikaciju.

Publikaciju možete preuzeti na ovom linku.