U periodu od 6. do 8. novembra 2020. godine na Jahorini održan je treninga „Povrat demokratije“ u organizaciji Foruma lijeve inicijative u saradnji sa fondacijom za Evropske progresivne studije (Foundation for European Progressive Studies – FEPS) i fondacijom Max van der Stoel (Foundation Max van der Stoel – FMS).

Trening „Povrat demokratije“ fokusirao se na teme razvoja javnih politika i demokratskog osnaživanje mladih, žena i manjina. Polazna pretpostavka pri odabiru same teme treninga jeste činjenica da je liberalna demokratija – bazirana na univerzalnim pravima, nezavisnim institucijama i provjeri i ravnoteži – je u nekom državama postepeno zamijenjena iliberalnom demokratijom koja je okarakterisana jakim liderstvom, autoritarizmom pod isprikom poštivanja volje većine i institucijama koje služe takvoj vrsti moći.

Početak treninga s radionicom na temu Zapošljavanje u Bosni i Hercegovini: Šta se dešavalo tokom krize izazvanom COVID-19?, otvorili su Malik Garibija, bivši ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, rasljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Anisa Bašović Čengić, certificirana FMS trenerica.

Drugi dan treninga učesnici i učesnice imali su priliku razgovarati s Adnanom Muminovićem, višim asistentom na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na temu moderne političke ekonomije i demokratije te ekonomske strategije iz ideološke (socijaldemokratske) perspektive. Središnji dio treninga učesnici i učesnice nastavili su s radionicama koje je vodila FMS trenerica Bašović Čengić.

Posljednji dan edukativnog programa posvećen je debatiranju i diskusiji o socijalnim mrežama i vještinama javnog nastupa. Nakon završenog treninga učesnici i učesnici uradili su evaluaciju programa, ocjenišvi teme i edukatore iz navedenih oblasti.

Napomena: Trening je organiziran uz poštivanje svih mjera preporuka nadležnih institucija za sprečavanje širenja Korona virusa. Svim prisutnima u prostoriji tokom trajanja treninga obezbijeđene su zaštitne maske, prostor za držanje fizičke distance i dezinfekciona sredstva.