Održan okrugli sto na temu ujednačavanja porodiljskih naknada


Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH bila je tema okruglog stola održanog jučer 9. novembra  u Sarajevu. Uvodničari  na okruglom stoli bili su autori/ce istoimene politike Malik Garibija, Hamza Pecar i Vesna Hasanović, a koja je kreirana prošle godine u sklopu regionalnog projekta Kreiranje praktičnih politika uz podršku Westminster fondacije za demokratiju.

Poražavajući je podatak da zemlje regiona već uveliki suočavajaju sa bijelom kugom, a samo u prvih šest mjeseci 2020. godine, u Bosni i Hercegovini rođeno je 1.019 djece manje u odnosu na isti period prošle godine. Posmatrano na trogodišnjem nivou broj novorođenih u Federaciji BiH je pao za 10 posto, a u Republici Srpskoj za 5 posto, dok ta brojka na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 8 posto. Jedan od razloga ovakvog stanja možemo tražiti u u nedostatku pozitivne populacione politike koja godinama izostaje u našoj zemlji istaknuto je na okruglom stolu.

Pitanje porodiljskih naknada u velikoj mjeri utiče na odluku o planiranju potomstva, a prema istraživanju koje je Forum lijeve inicijative sproveo početkom godine u okviru ovog projekta više od 70% ispitanika/ca odlučilo bi se da ima djete ili da ima više djece ukoliko bi porodiljska naknada bila adekvatna u pogledu visine i trajanja za vrijeme porodiljskog odsustva jednog od partnera. Na okruglom stolu se govorili i o drugim ključnim nalazima istraživanje pa tako izdvojeno da bi lokalne zajdnice mogle učiniti više u pogledu pomoći domaćinstvima u kojima je rođeno dijete uzimajući u obzir da je finansijski pritisak na kućni bužet prije i za vrijeme rođenje djeteta je ogroman. Lokalne zajednice u daju jednokratne novčane pomoći  koje variraju od općine do općine i  njihov iznos je simboličan u odnosu na potrebe.

Obzirom na važnost same teme, nakon uvodnih izlaganja uslijedila je konstruktivna diskusija, a kao generalni zaključak ovog okruglog stola bio bi da porodiljske naknade bi trebale biti ujednačene na nivou cijele države, te univerzalno dostupne u skladu sa socio-ekonomskim kriterijima, a ne u zavisnosti od toga u kojem dijelu države živi, te pravedno raspoređena bez obzira da li je porodilja zaposlena ili nezaposlena.

Okrugli sto organizovan je u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku Westminster fondacije za demokratiju.