Uspješno je realizovan 4. Ljetni kamp koji se održao u Voskopoju, u Albaniji, u periodu od 17.-21.09.2016. godine, organizovan od strane Friedrich Ebert Stiftung iz Albanije.

FLI aktivistica i članica projektnog tima Foruma lijeve inicijative, Indira Grahić je imala priliku da učestvuje u Ljetnom kampu u okviru projekta “Zajedno u Europi“, na temu Društvena mreža demokratske perspektive -Mladi ljudi u jugoistočnoj Evropi.

Ovaj ljetni kamp se pokazao kao izvrsna prilika za mlade socijaldemokrate koji su podijelili različita iskustva, perspektive i izazove pred socijaldemokratijom u svojim zemljama i priliku da razmjene ideje o pitanjima koja imaju utjecaj na politiku za mlade i njihov položaj u društvu.

Na ovom regionalnom događaju prisustvovali su predstavnici i predstavnice iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.