Zajedno sa Fondacijom Max van der Stoel, Laburističkom partijom Velike Britanije i regionalnim partnerima iz Srbije (Centar modernih veština), Crne Gore (Fond za progresivne politike) i Sjeverne Makedonije (Progres Institut) nastavljena je realizacija projekta Promocija inkluzije i borba protiv nejednakosti na Zapadnom Balkanu. Forum lijeve inicijative je 23.12.2023. godine organizirao seminar pod nazivom Socijaldemokratija i ljudska prava – Položaj Roma u Bosni i Hercegovini.

Dalibor Tanić, novinar, antifašista i aktivista, i Arnes Jeleč, aktivista održali su predavanje i radionice za ciljnu grupu kako bi ih upoznali sa statusom populacije Roma u BiH. Romi predstavljaju jednu od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini a čiji je status trenutno najugroženiji, te su pripadnici ove populacije višestruko diskriminisani kroz pravni, izborni, zdravstveni i obrazovni sistem, kao i kroz politike zapošljavanja na državnom nivou. Učesnici/ce seminara imali/e su priliku promišljati koncept ljudskih prava s osvrtom na status Roma i Romkinja u našem društvu, i ujedno statuse nacionalnih manjina u političkim programima. Učesnici/ce su podijelili/e mišljenja i iskustva o egzistencijalnim problemima s kojima se ova populacija suočava, te prijedloge inicijativa kojima bi se unaprijedio njihov položaj na lokalnom i kantonalnom nivou. Budući da su učesnici/ce seminara društveno-politički aktivisti/ce i volonteri/ke u svojim lokalnim zajednicama posebna pažnja je usmjerena na jačanje njihovih kapaciteta i sposobnosti za medijsko izvještavanje o problemima Roma, kao i promociji kulture različitosti na društvenim mrežama. Akcije su usmjerena na povećanje medijske vidljivosti Roma i Romkinja u BiH,  umanjivanje broja objava koje na diskriminirajući ili senzacionalistički način opisuju ovu populaciju te se stvara negativna slika u društvu, te povećanje promocije međunarodnih dana koje su od važnosti za Rome – Međunarodni dan Roma i Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.

Učesnici/se seminara su imali/e priliku učiti više o modelu Champions of Change čiji se elementi mogu iskoristiti u društvenom aktivizmu i osnažiti mlade ljude da postanu pokretači pozitivnih