U Konjicu održan četvrti modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020


Tema IV modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020 bila je Žene na tržištu rada koji je Forum lijeve inicijative organizovao u saradnji sa Međunarodnim Olof Palme centrom u period od 21. do 23. august 2020. godine u Konjicu.

Modul je počeo motivacijskim treningom koji je bio odličan uvod za naredni dan, rezervisan za naše referente i referentice koji su sa učesnicama i učesnicima razgovarali o sljedećim temama: Ekonomsko osnaživanje žena, Ekonomske prilike i neprilike u BiH, Zakoni o radu u BiH, Zakon o ravnopravnosti spolova BiH sa aspekta radnih odnosa, Međunarodne norme, ILO standardi, Sindikati i sindikala organizovanost žena.

Mobing i diskriminacija, Sigurnosna kultura te Rodno odgovorno budžetiranje su teme o kojima se diskutovalo i praktično primjenjivalo naučeno u nedjelju te su naši učesnici i učesnice dobili sve potrebne informacije gdje i kako bi naučeno trebali implementirati uz podršku edukatora i edukatorica na modulu.