Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 11-13. septembra 2020. godine, realizovao V i VI modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020.

Teme petog modula bile su: Rezolucija UN 1325 Žene, mir sigurnost – Koncept ljudske sigurnosti, posljedice nasilja u porodici na djecu – film uz diskusiju, vrste i oblici rodno zasnovanog nasilja te nasilje u porodici: oblici, karakteristike, posljedice i mehanizmi za sprečavanje. O ovim temama u sklopu V modula govorile su psihologinja Branka Petković Pejović i Danka Tadić koje su i pored teorijskog dijela modula održale i radionicu s učesnicima i učesnicama Akademije.

Naredni, odnosno VI modul Akademije, održao se u nedjelju, a njegova tema bila je analiza i izrada javnih politika. O ovoj temi govorio je Miroslav Živanović iz Centra za ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i aktuelni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Živanović je  kroz diskusiju i razgovor predstavio s kojim se izazovima suočavaju autori javnih politika, zašto njihova svrha treba da bude praktična i koje mogućnosti one nude.

Učesnici i učesnice su zajedno s edukatorom prošli i kroz radionice o identifikacija tema za javne politike te radionice o načinima zagovaranja javnih politika. Šestim modulom završila je i ovogodišnja Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti, a učesnicima i učesnicima će certifikati o učešću biti dodjeljeni na narednom finalnom susretu.