Proteklog četvrtka, 30.3.2017. godine, Forum lijeve inicijative je održao sastanak sa partnerskim organizacijama, Fondacijom Friedrich Ebert i interesnim oblicima Forumom žena SDP BiH. Pored predstavnika FOŽ SDP BiH, FLI i FES, doprinos sastanku su dali Saudin Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Envera Šukman, potpredsjednica Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja i zaposlenica predškolske ustanove Djeca Sarajeva, Salmedin Mesihović, predsjednik Odbora za obrazovanje SDP BiH. Fokus sastanka je bio na identificiranju problema u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, i kreiranju osnove za izradu javne politike iz oblasti predškolskog obrazovanja.

Uvodnu riječ su dale Pekić Jelena – FLI, Merima Ejubović – FES i Nermina Zaimović-Uzunović – FOŽ.

Radna grupa će se bazirati na pitanje vrtića i probleme koje sa sobom nosi, kao što su kapacitet vrtića, cijena, kvaliteta rada, inkluzija djece i psiholozi potrebni za rad sa djecom.

Moderatorica sastanka je bila Lemana Terzimehić, članica FOŽ SDP BiH i  profesorica razredne nastave.