Vrijeme je da žene u Bosni i Hercegovini uživaju punu ravnopravnost u svim segmentima života!

Fondacija CURE poziva sve individue, organizacije, formalne /neformalne grupe i medije da zajedno učestvujemo u aktivističkom obilježavanju 8.marta – Međunarodnog dana žena. Početak marša planiran je u subotu 08.03.2014.godine, u 12:00h i kretat će se od Katedrale u ulici Trg fra Grge Martića 1, do Trga djece Sarajeva (ispred  BBI centra). Nakon završenog marša  Fondacija CURE će zajedno sa aktivistima i aktivistkinjama drugih organizacija koji/e su podržavatelji/teljice marša  dijeliti promotivni materijal i informirati građane i građanke o 8. martu i položaju žena u BiH.

Fondacija CURE Osmomartovskim maršem želi podsjetiti građane i građanke BiH na istinske vrijednosti  8. marta, ali i skrenuti pažnju na stvarni položaj žena u bh. društvu. Naime, žene u BiH još uvijek nemaju punu ravnopravnost u političkom, javnom i privatnom životu. Implementacija zakona koji se tiču ženskih ljudskih prava još  uvijek ostaje samo na papiru, a BiH nema adekvatnih mjera za praćenja implementacije zakona i rezolucija kojih je potpisnica.

Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija koje je obavezuju  na njihovu  primjenu, no one nažalost  vrlo često imaju  tek posrednu ulogu i služe samo za razvoj domaćeg zakonodavstva i politika u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti, a vrlo rijetko se tužbe i presude pozivaju na standarde ratificiranih konvencija. Još uvijek nije uspostavljen funkcionalan mehanizam zakonske regulative  niti se uspostavio  isntitucionalan sistem glede  uočenih slučajeva diskriminacije na osnovu kojeg bi se napravila politika prevencije diskriminacije nad ženama.

Fokus ovogodišnjeg Osmomartovskog marša stavljen je na  ekonomski, politčki i privatni položaj žena u BiH, te na nasilje nad građankama  koje je sve prisutnije. Uzrok veoma lošem položaju žena u svim sferama života jeste još uvijek prisutan patrijarhalni sistem društva kao i tranzicijsko razdoblje koje još uvijek žene stavlja u drugi plan.

Nezaposlenost žena je još uvijek dominantna, a razlog tome jeste što su žene prilikom zapošljavanja izložene diskriminaciji tokom same konkursne procedure i prijave,ne uvezan radni staž, rad na crno te mobing i seksualno uznemiravanje od strane nadređenih po stupanju u radni odnos. Velik problem predstavljaju različiti  sistemi  porodiljskih naknada i drugih prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom koja žene porodilje stavlja u neujednačen položaj u zavisnosti od područja u kojem žive.

Ovogodišnjim maršem želimo poslati poruku da smo svi/e svjesni situacije o polažaju žena, te da je nužno da se naprave promjene tako lošeg stanja. Mislimo da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegina počne poštivati međunarodne konvencije koje je potpisala već duže vrijeme kao i Zakone koji ukazuju na ravnopravan položaj žena u društvu.

Vrijeme je da žene uživaju svoju ravnopravnost svih 365 dana u godini, a ne samo jedan dan 8. mart.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte ured Fondacije CURE na 033/ 207 561, ili/i posjetite našu web stranicu www.fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

Tim Fondacije CURE