Šta je nama naša borba dala?


Tačno prije 104 godine, na konferenciji socijalistkinja u Kopenhagenu, prihvaćen je prijedlog Klare Cetkin “da se 8.mart zavede kao dan borbene solidarnosti žena, kao dan koji će povezati sve žene svijeta u borbi za svoja prava i punu slobodu čitavog naroda”. Tri godine nakon ove konferencije, 1913. godine u Sarajevu, žene Bosne i Hercegovine su održale prvu “Proslavu ženskog dana” na kojoj je učestvovalo oko 2.000 žena.

Od tog dana, pa sve do danas, borba za politička, socijalna i ekonomska prava žena traje, a svaka pobjeda predstavlja novi korak na putu ka jednakosti. Često se te pobjede osporavaju i zanemaruju. Prava koja su jednom ostvarena ponovo se dovode u pitanje, a na svom borbenom putu žene su iznova susreću sa novim/starim preprekama. Ove godine po drugi put zaredom, na svoj četvrti rođendan,  pitamo se: Šta je nama naša borba dala?

Neka živi Osmi mart, međunarodni praznik žena!

Više informacija na: www.crvena.ba