Održan prvi modul Akademije socijalne demokratije

Prvi trodnevni modul Akademije socijalne demokratije na kojem je sudjelovalo dvadeset aktivistica i aktivista lijeve orijentacije, je uspješno završen. Akademiju su otvorili Miroslav Živanović, direktor Foruma lijeve inicijative i Nermin Kujović, naučni saradnik u Fondaciji Friedrich Ebert, koji su naglasili značaj realizacije programa Akademije naročito nakon uspješne realizacije programa kao što su Politička škola i Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije.

Prvi dan modula, učesnce i učesnici su imali priliku slušati predavanja o osnovama teorije ekonomije, te ekonomskim sistemima i porecima, kao i razmotriti stajališta socijeldemokratije u oblasti ekonomske politike. Predavanje je održala magistrica menadžmenta Anđela Pepić, dok je na kraju prvog radnog dana održana i radionica sa tematikom ključnih ekonomskih pitanja „za“ i „protiv“ sa stajališta lijevog i desnog političkog bloka.

Profesorica makroekonomije na Sarajevo School of Science and Technology dr. Adisa Omerbegović – Arapović je održala veoma zanimljiva predavanja drugi dan modula na temu ekonomskih poredaka zemalja sa osvrtom na konkretne ekonomske politike.

3235

Tokom trajanja Akademije učesnice i učesnici će kontinuirano imati obavezu da rade na izradi eseja i domaćih zadataka, tako da je na kraju prvog modula diskutovano i o esejima koje su ranije dostavili organizatorima. Koordinatorice projekta ispred Foruma lijeve inicijative Jelena Pekić i Ajla Ahmethodžić su naglasile da će eseji učesnika biti objavljeni na web stranici Foruma lijeve inicijative.

Posebna karakteristika novog programa koji provodi FLI i FES u partnerstu jeste eksterna evaluacija cjelokupnog projekta, a koju vodi eksterna evaluatorica Irma Efendić.

Prvi modul je održan u Međugorju, dok će se naredni moduli održati u Zenici, Prijedoru i na Jahorini.