Dajte nam izjavu!


Mladi vijećnici i vijećnice, kao i aktivisti i aktivistice, usavršili su javni nastup na treningu Kluba mladih vijećnika i vijećnica. Učesnici i učesnice na ovom treningu su naučili kako profesionalno dati izjavu, intervju, i kroz praktičan primjer pokazali kako debatirati u TV emisiji i izboriti se za riječ. Tema modula je bio JAVNI NASTUP, u organizaciji Foruma lijeve inicijative i partnerske organizacije Friedrich Ebert Stiftung. Modul su otvorili Jelena Pekić, menadžerica  za programe i projekte i Marius Müller-Hennig, direktor Friedrich Ebert Stiftung BiH.

Učesnici i učesnice ovog modula su bili mladi vijećnici i vijećnice, od kojih je nekima ovo prvi mandat u OV, zatim aktivisti i aktivistice lijeve političke orijentacije iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, kojima je ovaj trening donio nova znanja iz oblasti javnog nastupa.

Prvi dan modula je počeo zajedničkim gledanjem pripremljenih izjava učesnika i učesnica i kraćom diskusijom. Drugi dan predavanja učesnici su imali priliku slušati predavanja Vučetić Vuka, na temu Politička komunikacija u vremenu populizma, govora mržnje i „fake news“ – Vjerodostojno političko komuniciranje, zatim Verbalna i neverbalna komunikacija, koju je pojasnio Saša Madacki. Kraj dana je završio praktičnim primjerom debatne emisije, koju je vodio Aleksandar Hršum. Završni dan je počeo sa temom Komunikacija između političara i novinara sa Sanelom Gadžo-Prašović, a završio se prezentacijom naučenog, koju su moderirali, Irfan Čengić, Malik Garibija i Vedad Hajdarević. Učesnike i učesnice je pozdravio i predsjednik SDP BiH, Nermin Nikšić, koji je govorio o ličnom iskustvu u politici i odnosu sa novinarima.

 

Modul se održao od 17.-19. februara 2017. godine u Konjicu.