Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme i Forumom žena iz Zeničko-dobojskog kantona je realizovao Okrugli sto pod nazivom „Diskriminacija – sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom“.

Cilj okruglog stola je bio da se učesnice upoznaju sa problemima u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini, a sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom koje veoma često nailaze na različite vidove diskriminacije u društvu. Sa druge strane, okrugli sto je bio i prilika da socijaldemokratkinje preispitaju svoje stavove i pokrenu konkretne aktivnosti sa ciljem sprečavanja dalje diskriminacije žena sa invaliditetom.

Okrugli sto je otvorila Jasminka Šehić, predsjednica KO FOŽ SDP BiH ZDK koja je prisutne pozdravila, a zatim je riječ prepustila potpredsjednici FOŽ SDP BiH, Marini Mujkanović. Izlaganje na datu temu Diskriminacije je održala potpredsjednica FOŽ SDP BiH i FLI aktivistica Selma Lučkin.

Okrugli sto je održan 13.10.2017. godine u prostorijama Doma kulture Maglaj kojem je prisustvovalo preko 35 učesnica.